top of page

New Year - New Office

13 Feb 2019

ปีนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีของบริษัทประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง ที่มีการปรับปรุงพื้นที่สำหรับการทำงานในชั้น 5 ถือโอกาสฉลองออฟฟิศใหม่และทำบุญประจำปีของบริษัทไปด้วยเลย ออฟฟิศใหม่ชั้น 5 บรรยากาศร่มรื่นตกแต่งภายใต้ธีมป่า Amazon จะนั่งคิดงานตรงไหนก็ได้ไอเดียใหม่ๆ เพียบ! ตรงตามนโยบาย "All In One" ของบริษัทสุดๆ!

ฤกษ์งามยามดี ทำบุญประจำปี และฉลองออฟฟิศใหม่ของประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง ซึ่งได้รับการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 5 ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว เพื่อให้พนักงานได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น สามารถที่จะคุยงานและแชร์ Idea ตรงไหนก็ได้ ตามนโยบาย "All in One" ของบริษัทในปีนี้ เพื่อพนักงานจะได้แสดงศักยภาพและไอเดียในการต่อยอดการทำงานให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

bottom of page