top of page

ประกิต ปลอดเชื้อ

26 Jun 2020

กระเเส Covid 19 เป็นที่ตระหนกไปทั่วโลก เเต่ที่บริษัท ประกิต เเละ บริษัทในเครือ เราไม่ตระหนก

กระเเส Covid 19 เป็นที่ตระหนกไปทั่วโลก เเต่ที่บริษัท ประกิต เเละ บริษัทในเครือ เราไม่ตระหนก เพราะเรามีมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดี ตามคำเเนะนำของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ

เเละเราก็ไม่ลืมตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานในเรื่องของการป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยเช่นกันซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญมาตลอด ดังเช่นทุกปี คุณประกิต อภิสารธนรักษ์ จึงจัดให้พนักงานได้ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานทุกคนได้มี สุขภาพเเข็งเเรง ห่างไกลจากโรคภัยทั้งหลาย ที่บริษัท เมื่อเร็วๆนี้

bottom of page