top of page

งานดีได้...สุขภาพต้องดีด้วย

12 Jun 2018

คุณประกิต บิ๊กบอสใหญ่ มอบสวัสดิการดีๆ ให้กับพนักงานทุกคน ด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ไข้หวัด ป้องกันได้ เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานในเครือประกิตฯ ทุกคน งานนี้คุณประกิต บิ๊กบอสใหญ่ เลยจัดให้คนละเข็ม เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

bottom of page